06

مارس
2020

دو مورد جدید ابتلا به کروناویروس در انتاریو؛ جمعا بیست نفر تا امروز

Posted By : کاناداهوم/ 109 0تورنتو-CP24: با تایید شدن دو مورد جدید ابتلا در انتاریو، شمار مبتلایان در استان به ۲۰ نفر رسید. به گفته هیلی شازان، سخنگوی وزارت بهداشت  انتاریو، دو بیمار ساکن GTA بوده و اخیرا به مصر و ایران سفر کرده بودند. سن و جنسیت آنها فاش نشده است. هر دو بیمار تحت قرنطینه خانگی قرار گرفته اند. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.