20

مه
2019

دو قاچاقچی فنتانیل در چنگ پلیس انتاریو

Posted By : کاناداهوم/ 334

[ad_1]

انتاریو- پلیس نیاگارا، یک مرد 38 ساله و یک زن 56 ساله را به اتهام قاچاق داروی مخدر مرگبار فنتانیل بازداشت کردند.
پلیس در جریان تحقیقات خود، متوجه فعالیت قاچاقچیان از خانه ای در خیابان Hamilton شده و محل مورد اشاره را مورد تفتیش قرار دادند.
پلیس در حین بازرسی، یک قبضه اسلحه و مهمات را نیز کشف و توقیف کردند.

[ad_2]