20

مه
2019

دو قاچاقچی فنتانیل در چنگ پلیس انتاریو

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 189 0انتاریو- پلیس نیاگارا، یک مرد ۳۸ ساله و یک زن ۵۶ ساله را به اتهام قاچاق داروی مخدر مرگبار فنتانیل بازداشت کردند.
پلیس در جریان تحقیقات خود، متوجه فعالیت قاچاقچیان از خانه ای در خیابان Hamilton شده و محل مورد اشاره را مورد تفتیش قرار دادند.
پلیس در حین بازرسی، یک قبضه اسلحه و مهمات را نیز کشف و توقیف کردند.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.