23

ژوئن
2019

دو افسر پلیس تورنتو با اتهام رانندگی در حالت مستی روبرو شدند

Posted By : کاناداهوم/ 208 0تورنتو- دو افسر پلیس، از جمله رئیس اتحادیه ماموران پلیس ناحیه پیل (Peel Region)، آخر هفته گذشته با اتهام رانندگی تحت تاثیر الکل روبرو شدند.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.