29

مه
2020

دویست و پنجاه هزار دلار جریمه برای زن بریتیش کلمبیایی بابت پرداخت رشوه برای ورود پسرش به دانشگاه

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 44 0بریتیش کلمبیا- CBC News: شیائونینگ سوئی، با پذیرش اتهام پرداخت ۴۰۰ هزار دلار رشوه برای ورود پسرش به دانشگاه UCLA (در لس آنجلس) از حبس مضاعف رهایی یافت، اما ۲۵۰ هزار دلار جریمه شد. او قبل از این ۵ ماه حبس را در اسپانیا (محل بازداشت اش)  پشت سر گذاشته بود. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.