11

آگوست
2020

دولت کانادا استفاده کودکان بالای ده سال از ماسک را توصیه می کند

Posted By : کاناداهوم/ 58 0کانادا- گلوبال نیوز: به گفته دکتر ترزا تم، مقام ارشد آژانس سلامت عمومی، دولت فدرال به زودی دستورالعمل استفاده از ماسک برای دانش آموزان را صادر می کند. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.