20

جولای
2020

دولت فدرال برای هر کانادایی دو دز واکسن COVID-19 سفارش می دهد

Posted By : کاناداهوم/ 115

[ad_1]

اتاوا- CP24: دولت کانادا بیش از 75 میلیون سرنگ و باند آغشته به الکل سفارش داده است تا به محض آماده شدن واکسن COVID-19، واکسیناسیون را انجام بدهد. 

[ad_2]