05

مه
2020

دوشنبه ۴ ماه مه؛ آخرین تحولات COVID-19 در کانادا

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 58 0اتاوا- The Canadian Press: جاستین ترودو، اندرو شیر و دکتر ترزا تم، طی اظهارات امروز ۴ ماه مه، به آخرین تحولات مربوط به COVID-19 پرداخته اند. پس از انعکاس خلاصه نقطه نظرات مقامات، آخرین وضعیت  در ارتباط با همه گیری کروناویروس در استان های مختلف کانادا به اطلاع می رسد.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.