08

جولای
2020

دوربین های نصب شده در تورنتو برای رانندگان متخلف جریمه صادر می کنند

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 41 0تورنتو- Global News: شهرداری تورنتو رسما بهره برداری از ۵۰ دوربین برای ثبت رانندگی با سرعت غیرمجاز را آغاز کرده است. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.