08

جولای
2020

دوربین های نصب شده در تورنتو برای رانندگان متخلف جریمه صادر می کنند

Posted By : کاناداهوم/ 109

[ad_1]

تورنتو- Global News: شهرداری تورنتو رسما بهره برداری از 50 دوربین برای ثبت رانندگی با سرعت غیرمجاز را آغاز کرده است. 

[ad_2]