25

جولای
2020

دمای هوا در تورنتو تمام هفته بالای ۳۵ درجه سانتیگراد احساس خواهد شد

Posted By : کاناداهوم/ 53 0تورنتو- BlogTo: بر اساس پیش بینی سازمان هواشناسی، هوای بسیار گرم و مرطوب تمام هفته در تورنتو احساس خواهد شد. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.