27

مه
2020

دست و دلبازی های دولت در دوران پاندمی چه طور باید جبران شود؟

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 44 0به گزارش سی بی سی نیوز، هفته گذشته، وزیر اقتصاد کانادا، بیل مورنو گفت با وجود شرایط مالی سخت کشور، دولت قصد ندارد مالیات را افزایش دهد.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.