23

آگوست
2019

دستمزد صد و پنجاه هزار دلاری هیزل مکالیون نود و هشت ساله در سمت مشاور داگ فورد

Posted By : کاناداهوم/ 165 0تورنتو- داگ فورد، رئیس دولت انتاریو، هیزل مکالیون، شهردار سابق میسی ساگا را به سمت مشاور مخصوص خود استخدام کرده است. مکالیون که به زودی ۹۸ ساله می شود از سال ۱۹۷۸ تا ۲۰۱۴، سمت شهردار میسی ساگا را در اختیار داشت.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.