23

جولای
2020

در پی افشای پرداخت چک ۴۱ هزار دلاری وزیر اقتصاد به خیریه WE، محافظه کاران خواستار استعفای او شدند

Posted By : کاناداهوم/ 65 0به گزارش سی بی سی نیوز، بیل مورنو، وزیر اقتصاد، پس از اینکه به نمایندگان مجلس گفت همین امروز یک چک ۴۱ هزار داری برای بازپرداخت هزینه های دو سفر موسسه WE در سال ۲۰۱۷ با حضور خانواده مورنو، به این موسسه داده است، با درخواست استعفا رو به رو شد.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.