22

آوریل
2020

در مرگبارترین تیراندازی در تاریخ کانادا دست کم 18 نفر کشته شدند

Posted By : کاناداهوم/ 136

[ad_1]

مرگبارترین تیراندازی در تاریخ کانادا در روز یکشنبه 19 آوریل در استان نوا اسکوشا، حداقل 17 کشته برجای گذاشت. یک افسر پلیس هم در این تیراندازی به قتل رسید.

[ad_2]