22

آوریل
2020

در مرگبارترین تیراندازی در تاریخ کانادا دست کم ۱۸ نفر کشته شدند

Posted By : کاناداهوم/ 112مرگبارترین تیراندازی در تاریخ کانادا در روز یکشنبه ۱۹ آوریل در استان نوا اسکوشا، حداقل ۱۷ کشته برجای گذاشت. یک افسر پلیس هم در این تیراندازی به قتل رسید.