25

ژوئن
2020

درگذشت قهرمان شانزده ساله صخره نوردی در اثر سقوط

Posted By : کاناداهوم/ 74 0فرانسه- Global News: لوس دودی، قهرمان نوجوان رشته صخره نوردی که امیدوار بود نماینده کشورش در بازی های المپیک باشد، در سانحه سقوط از ارتفاع ۱۵۰ متری جان خود را از دست داد. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.