18

آگوست
2019

دروغ پراکنی و توهین های چین به کانادا و عمیق تر شدن اختلافات

Posted By : کاناداهوم/ 165 0اتاوا- اول دسامبر، از هنگامی که کانادا منگ وانژو، از مدیران ارشد شرکت چینی Huawei را در  فرودگاه بین المللی ونکوور بازداشت کرد، دولت کمونیست چین، بسیار بسیار از کانادا خشمگین و ناراضی بوده است. دولت چین با انتشار نامه ای سرگشاده، کانادا را متهم کرد که با همدستی ایالات متحده و اتکاء به برتری طلبی سفیدپوستان، به صورت غیرقانونی، شهروند برجسته چینی را بازداشت کرده است.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.