۱۷

خرداد
۱۳۹۸

درخواست دو تروریست کانادایی محکوم به حبس برای تجدید محاکمه

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 92 0تورنتو- شهاب اسغایر و رائد جاسر، دو مرد کانادایی که به جرم توطئه برای بمبگذاری و خارج کردن قطار مسافری در انتاریو به زندان محکوم شده اند، از دادگاه عالی انتاریو خواستند که به دلیل درست انتخاب نشدن هیئت منصفه در دادگاه بدوی، دستور تجدید محاکمه را صادر کند.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.