28

نوامبر
2019

درخواست حامیان مرگ با کمک پزشک از ترودو برای لغو محدودیت  

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 12 0درخواست حامیان مرگ با کمک پزشک از ترودو برای لغو محدودیت  

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.