25

آوریل
2019

داعش حامیانش در سراسر جهان را به حملات تروریستی انتقامجویانه فراخواند

Posted By : کاناداهوم/ 265 0سوریه- آخرین نیروهای داعش باقیمانده در باغوز – سوریه، با انتشار پیامی صوتی، از حامیان خود در سراسر جهان خواستند که در حمایت از آنها حملات تروریستی انتقامجویانه در کشورهایشان انجام بدهند.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.