08

آگوست
2019

خیابان های تورنتو، نمایشگاه دیوارنگاری های زیبا

Posted By : کاناداهوم/ 263

[ad_1]

تورنتو- آیا می دانستید که تورنتو برخی از زیباترین و پرمعناترین دیوارنگاری های آمریکای شمالی را در خود جای داده است؟ این گنجینه های هنری آشکار و نهان، در گوشه و کنار شهرمان رهگذران را به سوی خود جذب کرده و به تحسین وامی دارند.

[ad_2]