31

ژانویه
2020

خسارت یک میلیارد و سیصد هزار دلاری شرکت های بیمه در اثر رخدادهای آب و هوایی 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 87 0خسارت یک میلیارد و سیصد هزار دلاری شرکت های بیمه در اثر رخدادهای آب و هوایی 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.