09

جولای
2020

خبر خوب؛ هیچ مورد مرگ و میر ناشی از COVID-19  در انتاریو برای اولین بار طی چند ماه گذشته 

Posted By : کاناداهوم/ 76تورنتو- CTV News: مقامات بهداشتی انتاریو برای اولین بار طی چند ماه گذشته هیچ مورد جدید مرگ و میر ناشی از COVID-19 را ثبت نکردند.