17

مارس
2020

حکم بازداشت پدر فراری کانادایی و بی اطلاعی از سرنوشت فرزند چهار ساله اش

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 81 0کلگری- The Canadian Press: پلیس، حکم بازداشت مردی به نام اسکار میلارد را به اتهام کودک ربایی صادر کرده است. این مرد قرار بود پسرش را پس از سفر خارج از کشور به مادرش تحویل بدهد. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.