17

مارس
2020

حکم بازداشت پدر فراری کانادایی و بی اطلاعی از سرنوشت فرزند چهار ساله اش

Posted By : کاناداهوم/ 154

[ad_1]

کلگری- The Canadian Press: پلیس، حکم بازداشت مردی به نام اسکار میلارد را به اتهام کودک ربایی صادر کرده است. این مرد قرار بود پسرش را پس از سفر خارج از کشور به مادرش تحویل بدهد. 

[ad_2]