12

سپتامبر
2019

حکم اعدام برای کانادایی قاچاقچی و درخواست عفو از دولت چین   

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 27 0پکن- یک مرد کانادایی به نام رابرت لوید شلنبرگ که در سال ۲۰۱۴ به جرم قاچاق ۲۲۲ کیلوگرم ماده مخدر متامفتامین از چین به استرالیا بازداشت و در دادگاه بدوی چین به ۱۵ سال حبس محکوم شد، در اقدام بی سابقه و در پایان دادرسی دوم به اعدام محکوم شد. وکلای مدافع شلنبرگ با رد حکم دادگاه تمایل موکل شان برای ارائه درخواست تجدید نظر را اعلام کردند.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.