31

مارس
2020

حمایت محافظه کاران از بسته اقتصادی پیشنهادی دولت لیبرال 

Posted By : کاناداهوم/ 126

[ad_1]

اتاوا- Global News: اندرو شیر، رهبر حزب محافظه کار کانادا گفت اختلاف نظر سیاسی نبایستی مانع کمک و حمایت اقتصادی از کانادایی هایی بشود که به دلیل پیامدهای شیوع COVID-19 با مشکلات مالی روبرو شده اند. 

[ad_2]