17

آوریل
2020

حزب محافظه کار کانادا نباید داگ فورد را به عنوان گزینه رهبری حزب نادیده بگیرد

Posted By : کاناداهوم/ 104

[ad_1]

اتاوا- Toronto Sun: داگ فورد طی دو ماه گذشته، رهبریت قاطعی که از یک سیاستمدار انتظار داریم را از خود نشان داده است. چه در برخورد و مبارزه با محتکران و سودجویان و چه در انتقاد از سیاست های مخرب دونالد ترامپ، از جمله ممنوع اعلام کردن صادرات ماسک های جراحی از آمریکا به بیمارستان های کانادا. 

[ad_2]