21

جولای
2020

حرکت اعتراضی حامیان حقوق حیوانات با سر و بدن آلوده شده به خون قلابی در دان تاون تورنتو

Posted By : کاناداهوم/ 137

[ad_1]

تورنتو- BlogTo: صدها حامی حقوق حیوانات بعد از ظهر جمعه در دان تاون تورنتو راهپیمایی کرده و به کشته شدن ریگان راسل، یکی از کنشگران حقوق حیوانات اعتراض کردند. راسل در تجمع اعتراضی در مقابل کشتارگاهی در برلینگتون، توسط کامیون حمل خوک زیر گرفته شد و جانش را از دست داد. راسل که زیر چرخ های کامیون گرفتار شده بود، بیش از 15 متر روی زمین کشیده شد. 

[ad_2]