14

سپتامبر
2019

جیرجیرک عامل بیماری مرموز دیپلمات های کانادایی و آمریکایی در کوبا

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 30 0کوبا- عامل دچار شدن دیپلمات های کانادایی و آمریکایی به بیماری مرموز که گمان می رفت نوعی سلاح صوتی پیشرفته باشد، جیرجیرک از کار در آمد!

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.