26

فوریه
2020

جنگ ارث و میراث؛ فرزندان میلیونر کانادایی خواهان ابطال ازدواج پدر ۹۱ ساله با زن ۵۵ ساله

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 83 0کانادا- CBC News : فرزندان جو اوورتولد که بر سر ارث و میراث چند میلیونی پدرشان با او اختلاف پیدا کرده اند، با استناد به وکالتنامه ای که از او در اختیار دارند، خواهان باطل شدن ازدواج پدر با یک زن ۳۶ سال جوان تر از خودش، شده اند. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.