26

فوریه
2020

جنگ ارث و میراث؛ فرزندان میلیونر کانادایی خواهان ابطال ازدواج پدر 91 ساله با زن 55 ساله

Posted By : کاناداهوم/ 139

[ad_1]

کانادا- CBC News : فرزندان جو اوورتولد که بر سر ارث و میراث چند میلیونی پدرشان با او اختلاف پیدا کرده اند، با استناد به وکالتنامه ای که از او در اختیار دارند، خواهان باطل شدن ازدواج پدر با یک زن 36 سال جوان تر از خودش، شده اند. 

[ad_2]