14

مه
2020

 جنون سرعت در خیابان های تورنتو به دلیل خلوتی ناشی از قرنطینه 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 43 0تورنتو- BlogToronto: از شیوع پاندمی کروناویروس و خالی شدن خیابان ها و بزرگراه های تورنتو از ترافیک به این سو، رانندگان عاشق سرعت فرصت را غنیمت شمرده و بی توجه به مقررات راهنمایی و رانندگی با یکدیگر کورس می گذارند. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.