30

جولای
2020

جمعه ۳۱ جولای؛ ورود تورنتو و ناحیه پیل به مرحله سوم بازگشایی

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 32 0انتاریو- CP24: دولت انتاریو مجوز ورود ناحیه پیل و تورنتو به مرحله سوم بازگشایی از جمعه ۳۱ جولای را صادر کرد. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.