29

اکتبر
2020

جزییات دو پذیرش اخیر ساسکاچوان

Posted By : کاناداهوم/ 50

جزییات دو پذیرش اخیر ساسکاچوان

۸ آبان ۱۳۹۹

اخبار, اخبار مهاجرت در

استان ساسکاچوان کانادا به تازگی جزییات دو پذیرش جدید مرتبط با برنامه مهاجرت استانی خود را که طی هفته های اخیر برگزار کرده منتشر نموده است. برنامه مهاجرت استانی ساسکاچوان در ۲۱ اکتوبر ۲۰۲۰ از طریق اکسپرس انتری و مشاغل مورد نیاز متقاضیانی برای دعوتنامه صادر کرد. پیش از آن در ۷ اکتوبر از طریق اکسپرس انتری متقاضیان دیگری را هدف گرفته بود.
در پذیرش ۲۱ اکتوبر مجموعا ۶۱۸ متقاضی موفق شدند دعوتنامه جهت تقاضا برای انتخاب استانی به منظور اقامت دائم کانادا دریافت کنند. از طریق اکسپرس انتری نیز مجموعا ۳۴۰ متقاضی دعوتنامه دریافت کردند. پایین ترین امتیاز برای دریافت دعوتنامه ۶۹ بوده است.  
از طریق زیرمجموعه مشاغل مورد نیاز هم ۲۷۸ متقاضی دعوتنامه دریافت کرده اند؛ حداقل امتیاز متقاضیان این دسته مهاجرتی ۷۸ بوده است. در پذیرشی که برنامه مهاجرت استانی ساسکاچوان به تاریخ ۷ اکتوبر برگزار کرده ۴۵۵ متقاضی با حداقل امتیاز ۷۰ موفق به دریافت دعوتنامه شده اند. بدین ترتیب تا به اینجای سال ۲۰۲۰ مجموعا  ۳,۰۴۰دعوتنامه از طریق اکسپرس انتری ساسکاچوان صادر شده است.
علاوه بر این، از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون ۳,۰۱۸ متقاضی نیز از طریق زیرمجموعه مشاغل مورد نیاز دعوتنامه دریافت کرده اند. در مجموع برنامه مهاجرت استانی ساسکاچوان طی سال جاری برای  ۶,۰۸۲ متقاضی دعوتنامه صادر کرده است.
متقاضیان هنگام ارائه پروفایل خود باید توانایی اسکان و زندگی در ساسکاچوان را نشان دهند؛ متقاضیان بر اساس عواملی نظیر سن، تحصیلات، سابقه کار، مهارت های زبانی و داشتن آشنا و ارتباطات داخل استان امتیازدهی می شوند. برنامه مهاجرت استانی ساسکاچوان از این پنج فاکتور برای ارزیابی متقاضیان استفاده می کند و به آنها از ۱۰۰ نمره می دهد. از متقاضیانی که بالاترین امتیاز را دارند دعوت می شود تا درخواست خود را برای انتخاب شدن از طرف استان ساسکاچوان کانادا ارائه کنند.
زیرمجموعه اکسپرس انتری
زیرمجموعه اکسپرس انتری برنامه مهاجرت استانی ساسکاچوان با سیستم اکسپرس انتری فدرال مرتبط است؛ سیستم اکسپرس انتری سیستمی برای مهاجرت به کانادا است که در سه دسته ی کارگر ماهر فدرال، مشاغل دارای مهارت و تجربه ی کانادایی از سراسر جهان بر پایه ی امتیازات و معیارها مهاجر جذب می کند. کاندیدها بر اساس امتیازی که در سیستم جامع رتبه بندی دارند دسته بندی می شوند؛ این سیستم به کاندیدها بر اساس تسلط بر زبان انگلیسی یا زبان فرانسوی (دو زبان رسمی کانادا)، سن، تحصیلات و سابقه کار امتیازدهی می کند. برای کاندیدهایی که بالاترین امتیاز را داشته باشند به تناوب برگزاری پذیرش ها ITA (دعوتنامه برای تقاضا جهت اقامت دائم) صادر می شود.
آندسته از متقاضیان اکسپرس انتری که استان ساسکاچوان با درخواست آنها مبنی بر انتخاب شدن موافقت می کند ۶۰۰ امتیاز اضافی در سیستم جامع رتبه بندی یا CRS در سطح فدرال دریافت می کنند و امتیاز تضمینی است برای دریافت دعوتنامه جهت تقاضا برای اقامت دائم کانادا. 
زیرمجموعه مشاغل مورد نیاز
زیرمجموعه مشاغل مورد نیاز در برابر متقاضیانی گشوده است که پروفایل اکسپرس انتری فدرال ندارند. مجموعا ۲۵۷ متقاضی از طریق این زیرمجموعه برای تقاضا جهت انتخاب شدن از طرف استان دعوت شدند و حداقل امتیاز متقاضیان این زیرمجموعه نیز مانند حداقل امتیاز متقاضیان زیرمجموعه اکسپرس انتری ۸۲ بوده است. در پذیرش ۲۴ سپتامبر برای متقاضیانی دعوتنامه صادر شد که در ۸۱ شغل منجمله مدیر ارشد، نماینده فروش و اپراتور ماشین آلات سابقه کار داشتند. در وبسایت دولت ساسکاچوان فهرست کاملی از مشاغل واجد شرایط در این پذیرش ارائه شده است. 

۵
/
۵
(
۱

vote
)

به خدمات اخذ ویزای تحصیلیبورسیهاخذ اقامت دائم نیاز دارید؟

فرم ارزیابی تکمیل کنید!

۸ آبان ۱۳۹۹