10

ژوئن
2020

جریمه و زندان در انتظار ارائه کنندگان درخواست جعلی برای کمک مالی دو هزار دلاری

Posted By : کاناداهوم/ 69 0اتاوا- Globe and Mail: دولت فدرال قصد تصویب لایحه اصلاحی برای مجازات افرادی را دارد که با ادعای جعلی برای دریافت مساعده اضطراری ۲ هزار دلاری در دوران پاندمی اقدام کرده و می کنند. برنامه ۶۰ میلیارد دلاری دولت فدرال برای افرادی که در نتیجه پاندمی شغل و درآمدشان را از دست داده اند به اجرا گذاشته شده است. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.