12

آوریل
2020

جریمه هفتصد دلاری مرد اتاوایی به دلیل بازی پسر آتیستیک اش در زمین فوتبال  

Posted By : کاناداهوم/ 107

[ad_1]

اتاوا- Ottawa Citizen: دیوید مارتینک، ساکن Orleans، کاملا موافق اعمال محدودیت ها و مقرراتی است که شهرداری برای جلوگیری از شیوع هرچه بیشتر COVID-19 تعیین کرده است. او حتی مامور شهرداری را که به دلیل بازی پسر 4 ساله آتیستیک اش در زمین فوتبال خالی، او را جریمه کرد را درک می کند، اما جریمه 700 دلاری را بیش از حد سنگین می داند. 

[ad_2]