12

آوریل
2020

جریمه هفتصد دلاری مرد اتاوایی به دلیل بازی پسر آتیستیک اش در زمین فوتبال  

Posted By : کاناداهوم/ 88اتاوا- Ottawa Citizen: دیوید مارتینک، ساکن Orleans، کاملا موافق اعمال محدودیت ها و مقرراتی است که شهرداری برای جلوگیری از شیوع هرچه بیشتر COVID-19 تعیین کرده است. او حتی مامور شهرداری را که به دلیل بازی پسر ۴ ساله آتیستیک اش در زمین فوتبال خالی، او را جریمه کرد را درک می کند، اما جریمه ۷۰۰ دلاری را بیش از حد سنگین می داند.