12

جولای
2020

جریمه دو هزار دلاری برای زوج آمریکایی به جرم نقض قانون قرنطینه چهارده روزه

Posted By : کاناداهوم/ 66 0کانادا- National Post: همانطور که می دانید کلیه مسافران ورودی به کانادا قانونا ملزم به قرنطینه ۱۴ روزه خود می باشند. یک زوج آمریکایی که قانون Quarantine Act را نقض کرده بودند، تاوان سنگینی برای نقض آن پرداختند. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.