۰۸

مرداد
۱۳۹۸

جریمه بیست و یک هزار دلاری برای مسافر مست پرواز وست جت

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 31 0کلگری- مرد انگلیسی مستی که با رفتار ناشایست خود سبب بازگرداندن پرواز به کلگری شد، ۲۱ هزار و ۲۶۰ دلار و ۶۸ سنت جریمه شد. یعنی معادل هزینه سوخت هواپیما!
دیوید استیون یانگ ۴۴ ساله، هفته گذشته اتهامات کیفری وارد شده، همچنین اتهام مقاومت در برابر مامور پلیس را پذیرفت.

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.