23

آوریل
2020

جاستین ترودو: محدودیت تردد در مرز کانادا – آمریکا به این زودی ها برچیده نخواهد شد

Posted By : کاناداهوم/ 118

[ad_1]

اتاوا- 680 News: جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا می گوید که کانادا همچنان در وضعیت کنترل و مهار COVID-19 است و تا چند هفته آینده بازگشت به وضعیت عادی امکان پذیر نخواهد بود. 

[ad_2]