23

فوریه
2020

ثبت نام بی سابقه انتاریویی ها برای اهدای عضو طی سال گذشته 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 84 0انتاریو- Global News: به گزارش Trillium Gift of Life Network، انتاریو بیشترین تعداد اهداکنندگان عضو در سال ۲۰۱۹ را داشت. طی سال گذشته ۱ هزار و ۳۸۶ عمل پیوند عضو از اهداکنندگان متوفی و زنده انجام شد. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.