24

آوریل
2019

توقف پرواز هواپیمای بوئینگ هفتصد و سی و هفت تا ماه جولای توسط ایر کانادا

Posted By : کاناداهوم/ 312 0تورنتو- شرکت هواپیمایی Air Canada قصد دارد حداقل تا ۱ جولای ۲۰۱۹، پرواز هواپیماهای بوئینگ ۷۳۷ مکس را متوقف کند.
همانطور که می دانید، هفته گذشته، مارک گارنو، وزیر حمل و نقل کانادا پرواز هواپیماهای مکس ۸ و ۹ را موقتا متوقف کرد. اما شرکت هواپیمایی با انتشار بیانیه ای زمان از سرگیری پرواز این هواپیماها را نامعلوم اعلام کرد.
در پی خارج شدن این هواپیماها از ناوگان شرکت، برنامه پروازها تغییر کرده است.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.