24

ژوئن
2020

توقف اعزام کارگران موقت مکزیکی به کانادا در پی فوت دو نفر از آنها به دلیل ویروس کرونا

Posted By : کاناداهوم/ 57 0کانادا- CBC News: به گفته سفیر مکزیک در کانادا، هم اکنون حدود ۳۰۰ کارگر موقت مکزیکی که در کانادا بسر می برند به COVID-19 مبتلا می باشند. در پی فوت دو نفر از کارگران، مکزیک اعزام نیروی کار موقت به کانادا را متوقف کرده است. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.