31

آگوست
2019

توصیه مرد انتاریویی به افراد مقیم کانادا: هرچه زودتر تابعیت بگیرید

Posted By : کاناداهوم/ 168تورنتو- کورنلیس رویتر، حدود ۶۰ سال به عنوان مقیم در کانادا زندگی کرده است. او در سال ۱۹۶۱، به همراه ۱۴ برادر و خواهر از هلند به کانادا مهاجرت کرد.