25

مارس
2020

توزیع رایگان مایع ضدعفونی کننده بین سالمندان توسط مرد خیرخواه اتاوایی

Posted By : کاناداهوم/ 99 0اتاوا- Ottawa Citizen: هنگامی که جوردن هاردینگ در حین خرید از فروشگاه Whole Foods، ترس و نگرانی یک زن سالمند به دلیل پیدا نکردن مایع ضدعفونی کننده دست را مشاهده کرد، دانست که باید برای کمک دست به کار شود. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.