02

ژوئن
2020

تورنتو و حومه، کانون کرونا ویروس در انتاریو 

Posted By : کاناداهوم/ 71 0تورنتو- CBC News: بر اساس گزارش تحلیلی CBC از وضعیت پاندمی COVID-19 در انتاریو، مشخص شده است که تورنتو و ۵ منطقه همجوار آن بیشترین آمار موارد جدید ابتلا در انتاریو را در خود جای داده اند. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.