08

مارس
2020

توافق رهبران موروثی بومیان با دولت فدرال 

Posted By : کاناداهوم/ 108 0اتاوا- Global News: حصول توافق در خاتمه مذاکرات سه روزه رهبران موروثی وتسووتن (Wet’suwet’en) و وزرای دولت در بریتیش کلمبیا به اختلافات و تنش های طولانی مدت بر سر اختیارات قانونی در قلمرو سنتی بومیان، از جمله وتسووتن و سایر مناطق تحت کنترل بومیان، پایان داد. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.