23

آوریل
2020

تنظیم رایگان اظهارنامه مالیاتی کارکنان بخش درمانی توسط حسابداران انتاریو

Posted By : کاناداهوم/ 141

[ad_1]

تورنتو- Huffington Post: حسابداران شاغل در انتاریو برای کمک و حمایت از کادر درمانی که در صف مقدم مبارزه با کروناویروس خدمت می کنند، اظهارنامه های مالیاتی پرستاران، امدادگران، نظافتچیان و سایر کارکنان بیمارستان ها و مراکز درمانی، از جمله تکنیسین های آزمایشگاه ها را به صورت رایگان تنظیم خواهند کرد. 

[ad_2]