23

آوریل
2020

تنظیم رایگان اظهارنامه مالیاتی کارکنان بخش درمانی توسط حسابداران انتاریو

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 80 0



تورنتو- Huffington Post: حسابداران شاغل در انتاریو برای کمک و حمایت از کادر درمانی که در صف مقدم مبارزه با کروناویروس خدمت می کنند، اظهارنامه های مالیاتی پرستاران، امدادگران، نظافتچیان و سایر کارکنان بیمارستان ها و مراکز درمانی، از جمله تکنیسین های آزمایشگاه ها را به صورت رایگان تنظیم خواهند کرد. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.