15

آوریل
2020

تمدید احتمالی وضعیت اضطراری در انتاریو برای بیست و هشت روز دیگر 

Posted By : کاناداهوم/ 98

[ad_1]

تورنتو- CP24: داگ فورد، رئیس دولت انتاریو می گوید که قصد دارد وضعیت اضطراری در استان را برای 28 روز دیگر تمدید کند. 

[ad_2]