18

آوریل
2020

تمایل مبتلایان به کروناویروس به شرکت در تست های بالینی داروهای تجربی 

Posted By : کاناداهوم/ 78 0آمریکا- Global News: کروناویروس، دکتر جگ سینگ را به یکی از بیماران بیمارستان محل کارش در ماساچوست تبدیل کرد. هنگامی که X-ray ریه ها، او را مبتلا به ذات الریه نشان داد، همکارانش درباره اینکه آیا مایل است در صورت وخیم تر شدن حالش به دستگاه تنفس مصنوعی متصل شود یا خیر، از وی پرس و جو کردند.  

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.