08

فوریه
2020

تقاضای عفو راننده مستی که سه کودک و پدربزرگ شان را کشت

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 87 0تورنتو- Global News: راننده مستی که در سال ۲۰۱۵، سه کودک و پدربزرگ شان را به کام مرگ فرستاد، ممکن است بهار سال جاری از زندان آزاد شود. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.