03

آوریل
2020

تعلیق موقت بیش از شانزده هزار نفر از کارکنان ایر کانادا به دلیل پیامدهای اپیدمی 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 78 0مونترال- CBC News: شرکت هواپیمایی کانادایی که به دلیل شیوع کروناویروس، پروازهایش را لغو کرده است، مجبور شد ۱۶ هزار نفر از کارکنان خود را به طور موقت تعلیق کند. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.