25

مارس
2020

تعطیلی موقت کلیه فروشگاه های IKEA در کانادا 

Posted By : کاناداهوم/ 112 0کانادا- Global News: مسوولین IKEA Canada، چهارشنبه ۱۸ مارچ خبر تعطیل شدن کلیه فروشگاه های خود در کشور تا اطلاع ثانوی را اعلام کردند. دلیل این اقدام، مقابله با اپیدمی کروناویروس اعلام شده است. 

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.