29

مارس
2020

تعطیلی مراکز تست رانندگی در انتاریو تا اطلاع ثانوی 

Posted By : کاناداهوم/ 151

[ad_1]

تورنتو- Global News: دولت انتاریو مراکز تست رانندگی در سراسر استان را از صبح دوشنبه 23 مارچ تا اطلاع ثانوی تعطیل کرده است، تا به این وسیله ضمن پیروی از مقررات دوری اجتماعی یا social distancing، از شیوع هرچه بیشتر کروناویروس جلوگیری نماید. 

[ad_2]