29

مارس
2020

تعطیلی مراکز تست رانندگی در انتاریو تا اطلاع ثانوی 

ارسال شده توسط :کاناداهوم/ 87 0تورنتو- Global News: دولت انتاریو مراکز تست رانندگی در سراسر استان را از صبح دوشنبه ۲۳ مارچ تا اطلاع ثانوی تعطیل کرده است، تا به این وسیله ضمن پیروی از مقررات دوری اجتماعی یا social distancing، از شیوع هرچه بیشتر کروناویروس جلوگیری نماید. 

نظرتان را بنویسید

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.